Gyomirtó permetezőszer a napraforgó posztemergens gyomirtására

Az I-Maza™ 40 SL hatóanyaga az imazamox, amely az imidazolinon gyomirtószerek csoportjába tartozik. Az imazamox hatóanyag a növények gyökerén és levelén keresztül felszívódva a növekedési pontokon felhalmozódik. A fiatal növények merisztéma szöveteiben felhalmozódott hatóanyag gátolja az acetohidroxi-ecetsav-szintetáz (AHAS) enzim működését.

A napraforgó a vetésétől számított első 4-6 hétben rendkívül érzékeny a gyomosodásra, amely súlyos termésveszteséget okozhat. Ma számos herbicid hatóanyag engedélyezett a napraforgó gyomszabályozására. Ennek ellenére a vegyszeres gyomirtásnak két gyenge pontja van a hagyományos (nem herbicid toleráns) hibridekben. Az egyik az, hogy a pre-emergens készítmények megfelelő biológia hatékonyságához bemosó csapadékra van szükség. A másik, hogy a posztemergens gyomirtószerek korlátozott számban állnak a gyakorlati szakemberek rendelkezésre.

Hazánkban a kétszikű gyomnövények közül a parlagfüvet (Ambrosia artemisiifolia), az olasz szerbtövist (Xanthium italicum), a mezei acatot (Cirsium arvense) és az apró szulákot (Convolvulus arvensis) nehéz kiirtani a napraforgóból. Ezen segített a gyomirtószer toleráns hibridek köztermesztésbe kerülése. Az IMISUN hibridek ma már termésmennyiségben és olajtartalomban is felveszik a versenyt a hagyományos fajtákkal.

A posztemergensen kijuttatott imazamox hatóanyagú I-Maza™ 40 SL 1,2 l/ha dózisa kiváló gyomirtási megoldást biztosít a magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen, ha a megfelelő fenológiai állapotnál juttatjuk ki. Ez a magról kelő egyszikű gyomnövények esetében az 1-3 leveles-, még a magról kelő kétszikű gyomnövények esetében a 2-4 leveles fenológiai állapot.

Az imazamox hatóanyag a gyomnövények levelén keresztül felszívódva a tenyészőcsúcsba szállítódik, ahol a fehérjeszintézist leállítja. A permetezést követő néhány nap múlva megfigyelhetjük a gyomnövények sárgulását, a hajtáscsúcsok barnulását, majd a gyomnövény fejlettségétől függően, 10-14 napon belül a teljes pusztulásához vezet.

A permetezést követően kb. 2 hétig a napraforgó levelein is sárgulási, un. „yellow flash” tünetek jelentkezhetnek, amit az imidazolinon toleráns hibridek kihevernek és így termésveszteséget nem okoz náluk!

Az I-Maza™ 40 SL alkalmazásának előnyei:

 • hatékonyan alkalmazható a magról kelő kétszikű gyomnövények széles köre ellen
 • jó a magról kelő egyszikűek elleni hatása
 • kiváló gyomirtási megoldást eredményez az imidazolinon ellenálló (IMISUN) napraforgóban
 • kiemelkedő a parlagfű elleni hatékonysága
 • időjárástól független a gyomirtó hatása
 • gazdaságos a felhasználása

Az I-Maza™ 40 SL felhasználható:

A készítmény egy vegetációs időszakban, csak egy alkalommal használható!

Napraforgóban (imidazolinon ellenálló, IMISUN) a készítményt 1,0-1,2 l/ha dózisban posztemergensen, a kultúrnövény 2 leveles állapotától 8 leveles fejlettségéig kell kijuttatni. A kezelés optimális ideje a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles, a magról kelő egyszikű gyomfajok 1-3 leveles állapotában van.

Erős gyomfertőzés esetén, fejlettebb gyomnövények ellen, vagy nehezen irtható gyomnövények ellen a magasabb, 1,2 l/ha dózisban kell kijuttatni.

A készítmény kijuttatása után átmeneti levélsárgulásos tünetek, továbbá enyhe növekedésbeli visszamaradás következhet be, de nem okoz terméscsökkenést.

Nem szabad a készítménnyel stressz állapotban lévő napraforgót (kártevő, betegség, belvíz, fagy, gyenge magágy vagy korábbi növényvédő szeres kezelés hatása) kezelni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt. Nedves növényállomány (esőtől, harmattól) kezelése tilos!

Utóvetemény: A kezelt területre 12 hónapig őszi káposztarepce és más keresztesvirágú kultúrnövény, továbbá cukorrépa nem vethető!

Amennyiben a kezelt terület kiszántásra kerül, csak pillangós növénnyel vagy imidazolinon ellenálló kultúrnövénnyel vethető újra.

Légi kijuttatás nem engedélyezett.

Az I-Maza 40 SL felhasználási engedélye

Kultúra

Károsító

A kijuttatáshoz szükséges

A kezelés időpontja

(fenológiai állapot szerint)

szer (l/ha)

víz (l/ha)

mennyiség

Napraforgó
(imidazolinon
ellenálló, IMISUN)

magról kelő egy- és
kétszikű
gyomnövények

1,0-1,2

200-300

2 leveles állapottól 6
leveles fejlettségig
(BBCH 12-16)

Munkaegészségügyi várakozási ideje:  0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Forgalmazási kategóriája: I
Kiszerelése:  5,0 liter, 10,0 liter
Eltarthatósági ideje: 3 év

Egyéb szakmai ajánlás:

A készítményt nem szükséges segédanyaggal kiegészíteni! Más gyomirtószerekkel nem ajánlott tankkeverékben kijuttatni!

A magról kelő egyszikű gyomnövények elleni hatás erősítésére a napraforgó vetése után, kelése előtt (preemergensen), a készítmény kijuttatását megelőzően pendimetalin, dimetenamid-P + pendimetalin, vagy S-metolaklór hatóanyagú készítményt célszerű alkalmazni, annak engedélyezett dózisában.

Mit csináljunk, ha az időjárási viszonyok miatt megkésünk a permetezéssel?
Ha a magról kelő kétszikű gyomnövények túljutnak a 2-4 leveles fejlettségen, akkor az I-Maza™ 40 SL engedélyezett legmagasabb dózisát alkalmazzuk és tankkeverékben adjuk hozzá 50 ml/ha trisziloxan tartalmú tapadásfokozó, hatásfokozó segédanyag-ot. Azaz 5,0 liter készítményhez 250 ml segédanyag-ot. A permetezést minimum 200 liter/ha víz felhasználásával végezzük.

Segédanyag hozzáadásával felgyorsíthatjuk a készítmény biológiai hatékonyságát. Viszont nem szabad megfeledkezni arról, hogy a négy levelesnél fejlettebb kétszikű gyomnövények hónaljrügyei már életképesek, így azokat nem tudja elpusztítani az imazamox hatóanyag.

A kombináció fokozhatja a napraforgó hibrideken a „yellow flash” effekt megjelenését is.

A fenti kombináció csak nagy körültekintéssel és saját felelősségre használható!

A készítmény a nemzetközi minőségi szabványnak megfelel, melyre a gyártó vállalat felelőssége is kiterjed. A  raktározás és a felhasználás a hatáskörünkön kívül esik, ezért az ebből eredő károsodásért, hatáscsökkenésért vagy károkozásért felelősséget nem vállalunk!

Tilos a készítmény kiszerelése a gyártó illetve képviselőjének írásbeli hozzájárulása nélkül!

 

Permetlé készítése segédanyag alkalmazása esetén:

 1. Töltsük fel a permetezőtartályt vízzel 2/3 részig
 2. Indítsuk el a hidraulikus vagy mechanikus kevertetését
 3. Fokozatosan öntsük bele az I-Maza™40 SL -t a tartályba
 4. Engedjük tele a tartályt és folytassuk a kevertetését
 5. Csökkentsük a permetlé hidraulikus vagy mechanikus kevertetésének mértékét
 6. Adjuk hozzá a szükséges mennyiségű segédanyag-ot és lassú kevertetés mellett gondosan
  homogenizáljuk a permetlevet
 7. A permetezés ideje alatt csak a legszükségesebb utókevertetését végezzük
 8. Teljesen ürítsük ki a permetlétartályt, mielőtt az újabb bekeverését elkezdenénk
 9. Szükség esetén alkalmazzunk habzásgátló készítményt
 10. A munka végeztével mossuk ki a permetező tartályunkat és az egész permetező rendszert mosassuk át

A tank-kombinációk készítésénél mindig javasolt az előzetes keverési próba elvégzése!

A kijuttatást közepes cseppmérettel (cseppátmérő: 400-500 µ) végezzük.

Az elsodródás veszélye miatt csak szélcsendes időben permetezzünk!

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Letöltések: