Gyomirtó permetezőszer őszi kalászosokban nagy széltippan és magról kelő kétszikű gyomnövények ellen 

Az Arnold™ gyomirtó permetezőszer két hatóanyag, a flufenacet és a diflufenikan gyári kombinációja.

A flufenacet hatóanyag az oxi-acetamidok csoportjába tartozik (HRAC csoport: K3), míg a diflufenikan a katotinoid bioszintézis gátlók csoportjának (HRAC csoport: F1) a tagja.

A flufenacet hatóanyag elsősorban a gyökérrendszeren keresztül, illetve részben a leveleken szívódik fel, majd a xilémbe (farészbe) és a floembe (szállítószövetekbe) jutva, tovább szállítódik a gyomnövények növekedési csúcsaiba.

A fufenacet hatását az osztódószövetekben, a merisztémasejtek osztódásának és növekedésének gátlásával, valamint a membránszelektivitás és – permeabilitás (áteresztőképesség) zavarásán keresztül fejti ki. Ennek következtében a flufenacet gátolja a hosszú láncú zsírsavak bioszintézisét.

A flufenacet hatóanyag az egyszikű gyomnövények tenyészőcsúcsában fejti ki a hatását.

A gyomnövénybe bejutott diflufenikan hatóanyag leállítja a karotinoid-szintézist, ez a kloroplasztiszok (zöld színtestek) kialakulásának és a klorofill (zöld festékanyaga) képződésének gátlását eredményezi. Ezért a károsodott gyomnövények kifehérednek, ezt követően a növényi sejtek elbomlanak és végül elpusztulnak.

A diflufenikán kontakt hatását a magról kelő kétszikű gyomnövények gyökéren és levélen egyaránt kifejti.

Arnold™ gyomirtó permetezőszerrel az üzemi gyakorlat szempontjából már ősszel eredményesen védekezhetünk a nagy széltippan (Apera spica-venti), a bársonyos árvacsalán (Lamium amplexicaule), a borostyánlevelű veronika (Veronica hederifolia), az ebszékfű (Matricaria inodora), a tyúkhúr (Stellaria media), a mezei árvácska (Viola arvensis), a mezei szarkaláb (Consolida regalis) a perzsa veronika (Veronica persica), a pipacs (Papaver rhoeas), a sebforrasztó zsombor (Descurainia sophia) és nem utolsó sorban az árvakelésű napraforgó (Helianthus annuus) ellen.

Az Arnold™ a repce árvakelés és a kék búzavirág (Centaurea cyanus) ellen csak az engedélyezett legmagasabb adagban biztosít megfelelő gyomirtó hatást.

A kezelés hatására a nagy széltippan nem hoz új hajtásokat, vagy ki sem kell, míg a magról kelő kétszikű gyomnövények növekedése leáll, a leveleik kifehérednek és az időjárási viszonyoktól függően 2 – 4 héten belül a teljesen elpusztulnak.

 

Az Arnold™ alkalmazásának előnyei:

  • a korai gyomkonkurencia kizárása az őszi kalászosok legérzékenyebb fejlődési szakaszában
  • megbízható gyomirtóhatás
  • hosszú hatástartam
  • alkalmazásával csökken a gyomnövény rezisztencia kialakulásának veszélye
  • a tavaszi növényvédelmi munkacsúcsokat csökkenti
  • biztosan megtérülő befektetés

 

Az Arnold™ felhasználható:

A készítmény őszi kijuttatással egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Őszi búzában, őszi árpában, rozsban és tritikáléban a készítményt őszi kijuttatással, nagy széltippannal (Apera spica-venti) és magról kelő kétszikű gyomnövényekkel fertőzött területen vetés után, kelés előtt (preemergensen) vagy posztemergensen a kultúrnövény első levelének megjelenésétől a bokrosodás (2 mellékhajtás) fejlettségéig 0,3-0,6 l/ha dózisban kell alkalmazni. Posztemergensen a magról kelő kétszikű gyomnövények szik-2 leveles, a nagy széltippan (Apera spica-venti) 1-2 leveles fenológiai stádiumában kell kijuttatni a készítményt.

A megfelelő hatékonyság feltétele a jól megművelt, aprómorzsás, rögmentes talajfelszín.

Preemergensen a jó szelektivitáshoz jó magágy készítés, egyenletes vetésmélység és valamennyi vetőmag legalább 3-4 cm-es talajréteggel való takarása szükséges. Nem szabad a készítményt rögös magágyra, vízzel telített talajokon kijuttatni. A kezelés időpontjában vízzel telített talajok, vagy közvetlenül a kezelés után lehulló nagy mennyiségű csapadék a kultúrnövény károsodásához vezethet.

Posztemergensen nem szabad stresszhatásnak kitett (fagy, szárazság, belvíz, betegségek, kártevők), legyengült kalászos kultúra állományt kezelni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt.

Kerülni kell, hogy átfedés révén dupla dózis kerüljön kijuttatásra!

A készítményt 1 % alatti szervesanyag-tartalmú talajokon, szélsőségesen könnyű talajokon nem szabad alkalmazni!

A kijuttatás során fokozott figyelmet kell fordítani a permetlé elsodródásának megakadályozására.

A készítmény kijuttatására használt berendezést a permetezést követően azonnal ki kell üríteni és a tartályt, a szórókeretet, valamint a vezetékeket legalább háromszor át kell öblíteni tiszta vízzel!

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően legalább 20 cm mély szántást követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának.

A kultúrnövény kipusztulása esetén tavasszal, a készítmény kijuttatását követően legalább 100 nap elteltével, legalább 20 cm mély szántást követően tavaszi búza, tavaszi árpa, borsó és kukorica vethetőek, vagy burgonya ültethető.

A flufenacet hatóanyag a HRAC „K3”, fehérje és nukleinsav szintézist gátló herbicidcsoporton belül az oxiacetamidok hatóanyagcsoportba sorolható, a diflufenikán hatóanyag pedig a HRAC „F” herbicidcsoporton belül az „F1” karotinoid bioszintézist gátló herbicidek (fitoén dezaturázok) csoportjába tartozik.

 

Az Arnold™ felhasználási engedélye
Kultúra Károsító A kijuttatáshoz szükséges Kezelés ideje
szer (l/ha) víz (l/ha)  
mennyiség (fenológiai állapot szerint)
Őszi búza, őszi árpa, rozs, tritikéle magról kelő kétszikű gyomok és nagy széltippan (Apera spica-venti) 0,30 – 0,60 200 – 300

Vetés után, kelés előtt (preemergensen)

(BBCH 00-08)

vagy

az első level megjelenésétől a bokrosodás (2 mellékhajtás) fejlettségig

(BBCH 10-22)

 

Légi kijuttatása nem engedélyezett. 

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Forgalmazási kategóriája:                I
Kiszerelése:                                        1 l, 5 l
Eltarthatósági ideje:                         3 év

Egyéb szakmai ajánlás: 

A jobb permetlé fedettség és a készítmény biológiai hatékonyságának fokozása érdekében javasolt a poliéterrel módosított trisziloxán hatóanyagú felületi feszültség csökkentő adalékanyag alkalmazása tankkeverék formájában.

Permetlé készítése Trisziloxán tartalmú adalékanyag alkalmazása esetén:

  1. Töltse fel a permetezőtartályt vízzel 2/3 részig…..
  2. ….
  3. ….

A preemergens permetezést lehetőleg közepes cseppekkel ….

A posztemergens permetezést apró cseppmérettel (cseppátmérő: 200-300 µ) végezzük, a nagy széltippan 1-2 leveles, illetve a magról kelő kétszikű gyomnövények szik-2 leveles fejlettségénél.

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!