Felszívódó hatású totális gyomirtó permetezőszer

A Marsh 480 SL™ gyomirtó permetezőszer hatóanyaga a glifozát-izopropilamin só, amely az EPSP szintetázgátló gyomirtó szerek csoportjához tartozik. Az EPSP (enol-piruvil-sikiminsav-5-foszfát) szintetáz enzim csak a növényekben és egyes mikroorganizmusokban található meg. A magasabb rendű élőlények (pl. emlősök, madarak) nem rendelkeznek EPSP szintetáz enzimmel, ezért az aminosavakat (a fehérjék építőelemeit) a táplálkozásuk során veszik magukhoz.

A Marsh 480 SL™ hatására az EPSP szintetáz működése leáll, ezért az EPSP képződése megszűnik. A folyamat kihat a növény/gyomnövény egész anyagcseréjére, emiatt totális gyomirtó szernek nevezzük.

A Marsh 480 SL™ eredményesen használható a magról kelő és évelő egy- és kétszikű gyomnövények elleni védekezésre, valamint totális gyom- és cserjeirtásra. A hatóanyagot a gyomnövény a levelén keresztül veszi fel, majd felszívódik (transzlokálódik) az egész növényben. Kezdetben a gyomnövény levelei sárgulnak, és 10-15 nap múlva bekövetkezik a teljes növényszáradás. Magas páratartalomnál, mérsékelten meleg időjárási körülmények között jobb biológiai hatás várható a Marsh 480 SL™-től.

 A Marsh 480 SL™ alkalmazásának előnyei:

 • könnyen kezelhető
 • jól felszívódik és a növényben minden irányba mozog
 • széles a hatásspektruma, totális gyomirtó szer
 • a talajban gyorsban inaktiválódik/kötődik a talajrészecskékhez
 • nincs tartamhatása, a permetezés után kelő növényeket nem károsítja
 • biztosan megtérülő befektetés

A Marsh 480 SL™ felhasználható:

Magról kelő gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott alacsonyabb dózisban kell alkalmazni. Magról kelő kétszikűek esetében azok 4-8 valódi leveles fenológiájában, magról kelő egyszikű gyomnövényeknél 3-5 leveles állapotban kell a kezelést elvégezni.

Évelő kétszikű, valamint évelő egyszikű gyomnövények esetében azok intenzív növekedési szakaszában kell a készítményt kijuttatni azért, hogy a hatóanyag a gyomnövény földalatti szaporító képleteibe is lejusson.

Tarackbúza, fenyércirok, nád ellen kedvezőbb hatás érhető el ősszel, amikor a tápanyag áramlása a rizómák felé a legintenzívebb. Szulák-félék ellen a virágzás idején, mezei acat ellen annak tőlevélrózsás állapotában van a kezelés optimális időpontja.

A készítmény nem szelektív, a gyomnövényektől megvédendő kultúrnövényre nem kerülhet a hatóanyag, mert azt károsíthatja.

Szántóföldi kultúrákban, azok vetése előtt, illetve után a csírázás megindulásáig, akkor, ha az elvetett magvakat legalább 3 cm vastag aprómorzsás talajréteg takarja. 3%-nál kevesebb szervesanyag-tartalmú talajokon ez a technológia nem alkalmazható.

Tarlókezelésre évelő gyomnövények ellen tarlóhántás után azok 15-30 cm-es nagyságakor kell kijuttatni a készítményt. A tarlóművelést sekélyen kell végezni, oly módon, hogy a vegetatív szaporító képletek feldarabolódjanak, és ezáltal az alvó rügyek is kihajtsanak.

Művelés alatt nem álló mezőgazdasági területek kezelésére évente egyszer használható totális gyomirtás céljából, a gyomok intenzív növekedése idején.

Nem mezőgazdasági területeken: utak, útpadkák, vasúti pályatestek, vízmentes állapotú vízelvezető árkok, vízzel nem borított csatornák, árokpartok, valamint ipari létesítmények, üzemanyagtöltő állomások, repülőterek totális gyomirtására, ahol azt helyi rendelet nem tiltja. Vízzel nem borított csatornák, árokpartok gyomirtására a készítmény nád, gyékény és egyéb nehezen irtható évelő gyomfajok ellen használható.

Közterületen a permetezés az éjszakai időszakban (22-04 óra között) végezhető.

A kezelés szempontjából közterületnek minősül a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ide értve pl. a parkokat, köztereket, parkolókat, gyalogos közlekedésre használt utakat, temetőket.

A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irányítása mellett lehet kijuttatni. A közterületeken történő felhasználáskor a kezelésről az érintett lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell, és fel kell hívni a figyelmet a kezeléssel járó közegészségügyi előírások betartására. Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos! Bölcsődék, óvodák, iskolák, játszóterek és egészségügyi intézmények területén a kezelés nem megengedett!

Legelő és gyepterületek gyommentesítésére azok felújításakor a feltörést, vagy az újravetést megelőzően.

Erdészeti területeken felhasználható a vágásterületek kezelésére legkésőbb az erdőtelepítés előtt 1-2 héttel kijuttatva. Bármely fafaj telepítése előtt használható gyom- és cserjeirtásra.

Olyan növények esetén, amelyek termése fogyasztásra kerülhet (pl. szeder, málna, áfonya, bodza) a kezelést virágzás előtt, vagy a gyümölcsök leszedését vagy a gyümölcshullást követően lehet elvégezni. Ettől eltérő időpontban való kezelés esetén biztosítani kell, hogy a termés nem kerül fogyasztásra. Vadon termő gyógynövények esetén biztosítani kell, hogy a kezelést követően nem kerülnek begyűjtésre.

Erdészeti gyomirtásra csak két évesnél idősebb luc-, erdei- és duglászfenyő telepítésekben használható. A fenyőtelepítések védelme érdekében a készítményt akkor lehet teljes felületkezeléssel kijuttatni, amikor a tűleveleken kialakult a védettséget biztosító viaszréteg.

Fakitermelés után a tuskók sarjhajtásai ellen 3,5 % koncentrációban alkalmazható.

Szőlő- és gyümölcsültetvényekben: csemegeszőlő, borszőlő, almatermésű(alma, körte, birs, naspolya) és csonthéjas(cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszi, ringló, szilva)kultúrákban.

Csak 3 évesnél idősebb telepítésekben, védőlemezzel felszerelt szórófejekkel, vagy egyéb speciális permetezés-technikával juttatható ki. A kezelést célszerű a hajtásnövekedés kezdetéig tavasszal, illetve a gyümölcsszüret után ősszel elvégezni. Amennyiben a gyomborítottság indokolja, a két időpont között is lehet kezelni, fokozott elővigyázatossággal. Az alkalmazás során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a kultúrnövény zöld növényi részeire (hajtások, levelek) ne kerüljön, mert azokat maradandóan károsítja. A 3 évesnél fiatalabb, még nem elfásodott törzsű csemetéket szintén károsítja a hatóanyag.

Betakarítás előtti gyomirtásra őszi búza, őszi és tavaszi árpa, valamint repce kultúrákban alkalmazható.

Őszi búzában, őszi és tavaszi árpában elsősorban évelő gyomokkal (tarackbúza, nád, apró szulák, stb.) erősen fertőzött területen, a tervezett betakarítás előtt legalább 14 nappal kell kijuttatni a készítményt.

Repcében a kezelést akkor kell elvégezni, amikor a becő szint középső harmadában a magvak legalább 60 %-a barna színű, a becők ekkor még zöldek.

Alkalmazása vetőmagtermesztésben nem javasolt.

Légi kijuttatása nem engedélyezett.

 

A Marsh 480 SL™ felhasználási engedélye
Kultúra Károsító

A kezelések

évenkénti maximális száma

Két kezelés közt eltelt minimális időtartam

(nap)

Dózis

 

(l/ha)

Permetlé

 

(l/ha)

A kezelés ideje
Összes szántóföldi kultúra

Magról kelő egy- és kétszikű gyomok

 

Évelő egy- és kétszikű gyomok

1

2,0 – 3,0

 

 

4,0

150 – 250 Vetés előtt, ill. után a csírázás megindulásáig
Tarló és művelés alatt nem álló mezőgazdasági területek

Magról kelő egy- és kétszikű gyomok

 

Évelő egy- és kétszikű gyomok

1

2,0 – 3,0

 

 

4,0

150 – 250 A gyomnövények intenzív növekedésekor
Nem mezőgazdasági területek Totális gyom- és cserjeirtás 2 60 4,0 250 – 300 A gyomnövények intenzív növekedésekor
Közterületek

Magról kelő egy- és kétszikű gyomok

 

Évelő egy- és kétszikű gyomok

2 60

2,0 – 3,0

 

 

4,0

250 – 300 A gyomnövények intenzív növekedésekor
Legelő, gyep Totális gyomirtás 1 4,0 250 – 300 A gyep feltörését megelőzően

Erdészet

összes fafaj

Totális gyom- és cserjeirtás 1 3,0 – 4,0 250 – 300 Legkésőbb telepítés után 1-2 héttel

Erdészet

luc-, erdei-, duglászfenyő

(2 évesnél idősebb)

Totális gyom- és cserjeirtás 2 60 3,0 – 4,0 250 – 300 2 évesnél idősebb telepítésekben

Erdészet

fakitermelés után

Sarjhajtások 2 60 3,5 % töményésgben 300 – 400 Sarjhajtások ellen

Szőlő

(3 évesnél idősebb)

Magról kelő egy- és kétszikű gyomok

 

Évelő egy- és kétszikű gyomok

2 60

2,0 – 3,0

 

 

4,0

150 – 200

Hajtásnövekedés

kezdetéig, szüret

után

Almatermésűek

(3 évesnél idősebb)

Magról kelő egy- és kétszikű gyomok

 

Évelő egy- és kétszikű gyomok

2 60

2,0 – 3,0

 

 

4,0

150 – 200

Hajtásnövekedés

kezdetéig, szüret

után

Csonthéjasok

(3 évesnél idősebb)

Magról kelő egy- és kétszikű gyomok

 

Évelő egy- és kétszikű gyomok

2 60

2,0 – 3,0

 

 

4,0

150 – 200

Hajtásnövekedés

kezdetéig, szüret

után

Őszi búza

Évelő egy- és

kétszikű gyomok

1 4,0 150 – 250

2 héttel betakarítás

előtt

Őszi és tavaszi árpa

Évelő egy- és

kétszikű gyomok

1 4,0 150 – 250

2 héttel betakarítás

előtt

Kukorica

(takarmány)

Magról kelő egy- és kétszikű gyomok

 

Évelő egy- és kétszikű gyomok

1 2,0 – 4,0 150 – 250

A szemek 30-40

%-os nedvességtartalmánál

Napraforgó

Magról kelő egy- és

kétszikű gyomok

 

Évelő egy- és

kétszikű gyomok

1 2,0 – 4,0 150 – 250

A kaszatok 20-30

%-os nedvességtartalmánál

Házikerti felhasználás esetén az egy hektárra jutó dózis átszámítása 10 liter permetléhez:

Dózis Koncentráció 3,0 l/ha= 30 ml/100 m2 100 ml / 10 l permetlé (1,0%)
4,0 l/ha= 40 ml/100 m2 130 ml / 10 l permetlé (1,3%)

 

 

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (a lombozat teljes felszáradása után)

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: repcében 10 nap, szőlőben 14 nap

A többi kultúra esetében élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges, amennyiben a növényvédelmi technológia az engedélyokiratban előírtak szerint történik.

Forgalmazási kategóriája:               0,25 liter, 1 liter: III
5 liter, 10 liter, 20 liter, 200 liter, 640 liter, 1000 liter: II

Kiszerelése:                                       20 liter

 Eltarthatósági ideje:                          2 év

 

Egyéb szakmai ajánlás:

A Marsh 480 SL™ totális hatású, felszívódó gyomirtó szer, amely 15-25 °C között és magas páratartalom mellett a leghatékonyabb. A hatás kifejtéséhez fontos, hogy a kezelést követően 6 órán belül ne hulljon csapadék, hogy a hatóanyag maradéktalanul felszívódhasson a gyomnövényben.

A Silico™ adalékanyag hozzáadásával fokozhatjuk a készítmény biológiai hatását.

Permetlé készítése Silico™ alkalmazása esetén:

 1. Töltsük fel a permeztezőtartályt vízzel 2/3 részig
 2. Indítsuk el a hidraulikus vagy mechanikus kevertetését
 3. Fokozatosan öntsük bele a Marsh 480 SL™-t a tartályba
 4. Engedjük tele a tartályt és folytassuk a kevertetését
 5. Csökkentsük a permetlé hidraulikus vagy mechanikus kevertetésének mértékét
 6. Adjuk hozzá a Silico™ szükséges mennyiségét és lassú kevertetés mellett gondosan homogenizáljuk a permetlevet
 7. A permetezés ideje alatt csak a legszükségesebb utókevertetését végezzük
 8. Teljesen ürítsük ki a permetlé tartályt, mielőtt az újabb bekeverését elkezdenénk
 9. Szükség esetén alkalmazzunk habzásgátló készítményt
 10. A munka végeztével mossuk ki a permetező tartályunkat és az egész rendszert mosassuk át

 

A permetezést a gyomnövények kelése után, azok intenzív növekedése idején, 20-30 cm-es magasságnál kell elvégezni. Ilyenkor még nem takarják egymást a gyomnövények, így biztosítható a megfelelő permetlé fedettségük. A kijuttatást közepes cseppmérettel (cseppátmérő 400-500 µ) végezzük.

Az elsodródás veszélye miatt, csak szélcsendes időben permetezzünk!

A Marsh 480 SL™ termesztett növényekre nem kerülhet rá a permezetés során!

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni!

Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

 

 

Letöltések: