A Sharda Hungary Kft (székhely: 1147 Budapest, Öv utca 182/b., cégjegyzékszám: 01-09-981090, adószám: 23846494-2-42) kiemelten fontosnak tartja a természetes személyek adatkezeléssel összefüggő jogait, valamint a jogok érvényre juttatását. A hatályos jogszabályoknak megfelelően a Sharda Hungary Kft. az alábbi szabályzatot bocsátja ki.