Gyomirtó permetezőszer őszi búzában és őszi árpában magról kelő kétszikű gyomnövények ellen 

A Deflect™ 500 SC gyomirtó permetezőszer hatóanyaga a diflufenikan a katotinoid bioszintézis gátlók csoportjának (HRAC csoport: F1) a tagja.

A hatóanyag leállítja a karotinoid-szintézist, ez a kloroplasztiszok (zöld színtestek) kialakulásának és a klorofill (zöld festékanyaga) képződésének gátlását eredményezi. Ezért a károsodott gyomnövények kifehérednek, ezt követően a növényi sejtek elbomlanak és végül elpusztulnak.

A diflufenikán kontakt hatását a magról kelő kétszikű gyomnövények gyökéren és levélen egyaránt kifejti.

Deflect™ 500 SC gyomirtó permetezőszerrel az üzemi gyakorlat szempontjából eredményesen védekezhetünk a bársonyos árvacsalán (Lamium amplexicaule), a borostyánlevelű veronika (Veronica hederifolia), az ebszékfű (Matricaria inodora), a tyúkhúr (Stellaria media), a mezei árvácska (Viola arvensis), a mezei szarkaláb (Consolida regalis), a pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), a perzsa veronika (Veronica persica), a pipacs (Papaver rhoeas), a sebforrasztó zsombor (Descurainia sophia) ellen.

A kezelés hatására a magról kelő kétszikű gyomnövények növekedése leáll, a leveleik kifehérednek és az időjárási viszonyoktól függően 2 – 4 héten belül a teljesen elpusztulnak.

A Deflect™ 500 SC alkalmazásának előnyei:

  • megbízható gyomirtóhatás
  • hosszú hatástartam
  • a tavaszi növényvédelmi munkacsúcsokat csökkenti
  • költségtakarékos megoldás

 

A Deflect™ 500 SC felhasználható:

A készítmény őszi kijuttatással egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Őszi búzában és őszi árpában a készítményt őszi kijuttatással, magról kelő kétszikű gyomnövényekkel fertőzött területen, vetés után, kelés előtt, preemergensen vagy posztemergensen, a kultúrnövény első levelének megjelenésétől a bokrosodás kezdetéig 0,25 l/ha dózisban kell alkalmazni. Posztemergensen a magról kelő kétszikű gyomnövények szik-2 leveles fenológiai stádiumában kell kijuttatni a készítményt.

A megfelelő hatékonyság feltétele a jól megművelt, aprómorzsás, rögmentes talajfelszín.

Preemergensen a jó szelektivitáshoz jó magágy készítés, egyenletes vetésmélység és valamennyi vetőmag legalább 3-4 cm-es talajréteggel való takarása szükséges. Nem szabad a készítményt rögös magágyra, vízzel telített talajokon kijuttatni. A kezelés időpontjában vízzel telített talajok, vagy közvetlenül a kezelés után lehulló nagy mennyiségű csapadék a kultúrnövény károsodásához vezethet.

Posztemergensen nem szabad stresszhatásnak kitett (fagy, szárazság, belvíz, betegségek, kártevők), legyengült kalászos kultúra állományt kezelni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt. A készítményt nem szabad kijuttatni havas, fagyott talajfelszínre, valamint fagyos éjszakák előtt és után (fagymentes időszak szükséges). 

Kerülni kell, hogy átfedés révén dupla dózis kerüljön kijuttatásra!

A készítményt 1 % alatti szervesanyag-tartalmú talajokon, szélsőségesen könnyű talajokon nem szabad alkalmazni!

A kijuttatás során fokozott figyelmet kell fordítani a permetlé elsodródásának megakadályozására.

Normál vetésváltás esetén, betakarítás után, legalább 25 cm mély szántást követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának.

A kultúrnövény kipusztulása esetén ősszel, legalább 25 cm mély szántást követően őszi búza és őszi árpa vethetőek.

A kultúrnövény kipusztulása esetén tavasszal, a készítmény kijuttatását követően legalább 12 hét elteltével, legalább 25 cm mély szántást követően tavaszi búza, tavaszi árpa, borsó, lóbab, cukorrépa, sárgarépa, hagymafélék vethetőek, illetve burgonya ültethető.

A diflufenikán hatóanyag a HRAC „F” herbicidcsoporton belül az „F1” (HRAC 12) karotinoid bioszintézist gátló herbicidek (fitoén dezaturázok) csoportba tartozik.

 

A Deflect™ 500 SC felhasználási engedélye
Kultúra Károsító A kijuttatáshoz szükséges Kezelés ideje
szer (l/ha) víz (l/ha)  
mennyiség (fenológiai állapot szerint)
Őszi búza, őszi árpa magról kelő kétszikű gyomok 0,25 200 – 300

Vetés után, kelés előtt (preemergensen)

(BBCH 00-08)

vagy

az első level megjelenésétől a bokrosodás kezdetéig

(BBCH 10-21)

 

Légi kijuttatása nem engedélyezett.
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Forgalmazási kategóriája:                I
Kiszerelése:                                        1 l, 5 l
Eltarthatósági ideje:                         3 év

 Egyéb szakmai ajánlás:

A jobb permetlé fedettség és a készítmény biológiai hatékonyságának fokozása érdekében javasolt a poliéterrel módosított trisziloxán hatóanyagú felületi feszültség csökkentő adalékanyag alkalmazása tankkeverék formájában.

Permetlé készítése Trisziloxán tartalmú adalékanyag alkalmazása esetén:

  1. Töltse fel a permetezőtartályt vízzel 2/3 részig…..
  2. ….
  3. ….

A preemergens permetezést lehetőleg közepes cseppekkel ….

A posztemergens permetezést apró cseppmérettel (cseppátmérő: 200-300 µ) végezzük, a nagy széltippan 1-2 leveles, illetve a magról kelő kétszikű gyomnövények szik-2 leveles fejlettségénél.

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!