Gyomirtó permetezőszer őszi búzában és őszi árpában nagy széltippan ellen

A Fluent™ 500 SC gyomirtó permetezőszer flufenacet hatóanyaga az oxi-acetamidok csoportjába tartozik (HRAC csoport: K3).

A flufenacet hatóanyag elsősorban a gyökérrendszeren keresztül, illetve részben a leveleken szívódik fel, majd a xilémbe (farészbe) és a floembe (szállítószövetekbe) jutva, tovább szállítódik a gyomnövények növekedési csúcsaiba.

A fufenacet hatását az osztódószövetekben, a merisztémasejtek osztódásának és növekedésének gátlásával, valamint a membránszelektivitás és – permeabilitás (áteresztőképesség) zavarásán keresztül fejti ki. Ennek következtében a flufenacet gátolja a hosszú láncú zsírsavak bioszintézisét.

A flufenacet hatóanyag az egyszikű gyomnövények tenyészőcsúcsában fejti ki a hatását.

Fluent™ 500 SC gyomirtó permetezőszerrel az üzemi gyakorlat szempontjából ősszel eredményesen védekezhetünk a nagy széltippan (Apera spica-venti) elleni védekezésre.

A kezelés hatására a nagy széltippan nem hoz új hajtásokat, vagy ki sem kell.

A Fluent™ 500 SC alkalmazásának előnyei:

  • a korai gyomkonkurencia kizárása
  • megbízható gyomirtóhatás
  • hosszú hatástartam
  • biztosan megtérülő befektetés

A Fluent™ 500 SC felhasználható:

A készítmény őszi kijuttatással egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Őszi búzában és őszi árpában a készítményt őszi kijuttatással, nagy széltippannal (Apera spica-venti) fertőzött területen, posztemergensen, a kultúrnövény 1 leveles fejlettségétől 5 leveles állapotáig 0,24-0,35 l/ha dózisban kell alkalmazni. A nagy széltippan 1-2 leveles fenológiai stádiumában kell kijuttatni a készítményt.

Nem szabad stresszhatásnak kitett (fagy, szárazság, belvíz, betegségek, kártevők), legyengült kalászos kultúra állományt kezelni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt.

A kezelést követően végzett talajmunka a készítmény hatékonyságát csökkenti.

Közvetlenül a kezelés után lehulló nagy mennyiségű csapadék – különösen az 1 % alatti szervesanyag-tartalmú talajokon – a kultúrnövény károsodásához vezethet.

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően, legalább 15 cm mély szántás után nincs veszélye az utóvetemény károsodásának.

A kultúrnövény kipusztulása esetén tavasszal, a készítmény kijuttatását követően legalább 12 hét elteltével, szántást követően tavaszi búza, tavaszi árpa és kukorica vethetőek, továbbá burgonya ültethető.

A növényvédő szer kiürített csomagolóeszközét legalább háromszor, az űrtartalom 10%-ának megfelelő vízmennyiséggel ki kell öblíteni.

A flufenacet hatóanyag a HRAC „K3”, fehérje és nukleinsav szintézist gátló herbicidcsoporton belül az oxiacetamidok hatóanyagcsoportba tartozik.

A Fluent™ 500 SC felhasználási engedélye
Kultúra Károsító A kijuttatáshoz szükséges Kezelés ideje
szer (l/ha) víz (l/ha)  
mennyiség (fenológiai állapot szerint)
Őszi búza, őszi árpa Nagy széltippan (Apera spica-venti) 0,24 – 0,35 200 – 300

1 levels állapottól

5 leveles fejlettségig

(BBCH 11-15)

Légi kijuttatása nem engedélyezett.
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Forgalmazási kategóriája:                II
Kiszerelése:                                        1 l, 5 l
Eltarthatósági ideje:                         3 év
Egyéb szakmai ajánlás: 

A jobb permetlé fedettség és a készítmény biológiai hatékonyságának fokozása érdekében javasolt a poliéterrel módosított trisziloxán hatóanyagú felületi feszültség csökkentő adalékanyag alkalmazása tankkeverék formájában.

Permetlé készítése Trisziloxán tartalmú adalékanyag alkalmazása esetén:

  1. Töltse fel a permetezőtartályt vízzel 2/3 részig…..
  2. ….
  3. ….

A posztemergens permetezést apró cseppmérettel (cseppátmérő: 200-300 µ) végezzük, a nagy széltippan 1-2 leveles, illetve a magról kelő kétszikű gyomnövények szik-2 leveles fejlettségénél.

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!