A takarmány kukoricában posztemergens gyomirtó szere  

Az RiNiDi™ WG gyomirtó permetezőszer három hatóanyag, a rimszulfuron, a nikoszulfuron és a dikamba gyári kombinációja.

A rimszulfuron és a nikoszulfuron a szulfonilkarbamidok csoportjába tartozik. Ez a két hatóanyag a xilemben (a gyökértől a hajtások felé) és a floemben (a levelektől a gyökér felé) egyaránt mozog (transzlokálódik). A növény sejtjébe bejutva gátolják az aminosavak (ALS) bioszintézisét. Leállítják a sejtosztódást, a gyökérmerisztéma (osztódó szövet)- és a hajtás szövetek károsodnak, ezért a növény gyökér- és hajtás növekedése leáll, a levelek pedig elszíneződnek.

A rimszulfuron és a nikoszulfuron hatóanyagok felszívódása 1-2 óra alatt megtörténik, de a gyomnövények pusztulási folyamata (adagtól, időjárástól, hőmérséklettől, talaj pH-tól függően) általában 7-17 nap.

A dikamba hatóanyag benzoesav-származék, mely a HRAC „O” herbicid csoporton belül az aromás karbonsavak hatóanyagcsoportba sorolható. Tipikus auxin-tüneteket okoz, a sejtek koordinálatlan osztódással reagálnak a hatóanyagra, torz növekedés kezdődik, a gyomok növekedése leáll, torzulást, szallagosodást, lankadást, majd pusztulást vált ki. A dikamban szállítódik gyökér- és csúcsi irányba egyaránt. Bizonyos idő elteltével a hatóanyag lejut a gyökérbe, a föld alatti hajtásokban, ahol gátolja az újabb hajtások kialakulását.

A RiNiDi™ WG gyomirtó permetezőszerrel üzemi szempontból eredményesen védekezhetünk az apró szulák (Convolvulus arvensis), a boglárkafélék (Ranunculaceae), a csattanó maszlag (Datura stramonium), a csorbóka fajok (Sonchus sp.), a disznóparéjok (Amaranthus sp.), az egyéves szélfű (Mercurialis annua), a fakó muhar (Setaria pumila), a fekete ebszőlő (Solanum nigrum), a fenyércirok (Sorghum halepense), a gyakori gombvirág (Galinsga parviflora), a hélazab (Avena fatua), a kakaslásbfű (Echinochloa crus-galli), a kányazsázsa fajok (Diplotaxis sp.), a keserűfű fajok (Persicaria sp.), a köles fajok (Panicum sp.), a közönséges aggófű (Senecio vulgaris), a laboda fajok (Atriplex sp.), a libatop fajok (Chenopodium sp.), s lórom fajok (Rumes sp.), a mezei acat (Cirsium arvense), a mezei menta (Mentha arvensis), a mezei tarsóka (Thlaspi arvense), a napraforgó árvakelés (Helianthus annuus), a nagy széltippan (Apera spica-venti), az olasz perje (Festuca perennis), az orvosi füstike (Fumaria officinalis), a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), a parlagi ecsetpázsit (Alopecurus mysosuroides), a pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), a pipacs (Papaver rhoas), a pirók ujjasmuhar (Digitaria sanguinalis), a ragadós galaj (Galium aparine), a ragadós muhar (Setaria verticillata), a repcsényretek (Raphanus raphanistrum), a selyemmályva (Asclepias syriaca), a sövényszulák (Calystegia sepium), a szerbtövis fajok (Xanthium sp.), a szikfű fajok (Matricaria sp.), a tarackbúza (Elymus repence), a tarka kenderkefű (Galeopsis tetrahit), a tarló tisztesfű (Stachys annua), a tyúkhúr (Stelleria media), a vadrepce (Sinapis arvensis), a varjúmák (Hibiscus trionum) és a zöld muhar (Setaria viridis) ellen.

A RiNiDi™ WG alkalmazásának előnyei:

  • széles hatásspektrummal rendelkezik
  • az évelő kétszikű gyomnövények ellen is hatékony
  • költséghatékony megoldás

A RiNiDi™ WG felhasználható:

A készítményt a kukorica 3-6 leveles fenológiai állapotában kell kipermetezni, amikor a magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 levelesek, az évelő egyszikűek átlagos magassága 15-25 cm. A magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre, a mezei acat (Cirsium arvense) tőlevélrózsás állapotában, az apró szulák (Convolvulus arvensis) és a sövényszulák (Calystegia sepium) 15-20 cm-es fejlettségekor.

Felhasználható önmagában 330 – 440 g/ha mennyiségben, vagy osztott kezelés formájában 220 g/ha + 220 g/ha dózissal. Osztott kezelés esetén a két kezelés időpontja között 8-10 napos eltérésnek kell lennie. Évelő egy- és kétszikű gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell felhasználni.

A készítményhez a gyomirtó hatás fokozása érdekében etoxilált izodecil alkohol összetételű nedvesítőszer hozzáadása szükséges 0,1 %-os koncentrációban.

A permetlé készítésekor először a gyomirtó szereket kell bekeverni, majd ezt követően a nedvesítőszert.

A rimszulfuron és a nikoszulfuron hatóanyag a HRAC „B”, acetolaktát-szintetáz működését gátló herbicidcsoporton belül a szulfonil-karbamid hatóanyagcsoportba tartozik. A dikamba hatóanyag a HRAC „O”, hormonhatású herbicidek herbicidcsoporton belül az aromás karhonsavak hatóanyagcsoportba tartozik

Légi kijuttatása nem engedélyezett.

A RiNiDi™ WG felhasználási engedélye
Kultúra Károsító

A kezelések

évenkénti maximális száma

Két kezelés közt eltelt minimális időtartam

(nap)

A kijuttatáshoz szükséges

Az utolsó kezelés időpontja

(fenológiához viszonyítva)

 

szer (g/ha)

 

víz (l/ha)

mennyiség
Kukorica
(takarmány)

Magról kelő és évelő egy- és kétszikű gyomnövények

 

1 220 – 440 250 – 300

6 leveles állapot

(BBCH 16)

2

(osztott kezelés)

8 – 10 220 + 220

Munkaegészségügyi várakozási ideje:  0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Forgalmazási kategóriája:                I
Kiszerelése:                                        1 l, 5 l, 10 l
Eltarthatósági ideje:                         3 év

Egyéb szakmai ajánlás: A készítményhez a gyomirtó hatás fokozása érdekében etoxilált izodecil alkohol összetételű nedvesítőszer hozzáadása szükséges 0,1 %-os koncentrációban, vagy poliéterrel módosított trisziloxán hatóanyagú felületi feszültség csökkentő adalékanyag alkalmazása szükséges.

Permetlé készítése etoxilált izodecil alkohol vagy trisziloxán tartalmú adalékanyag alkalmazása esetén:

  1. Töltse fel a permetezőtartályt vízzel 2/3 részig…..
  2. ….
  3. ….

A posztemergens permetezést apró cseppmérettel (cseppátmérő: 200-300 µ) végezzük, amikor a magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 levelesek, az évelő egyszikűek átlagos magassága 15-25 cm. A magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 leveles, a mezei acat tőlevélrózsás állapotában, az apró szulák és a sövényszulák pedig 15-20 cm-es fejlettségű.

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!