Rovarölő permetezőszer raktári kártevők ellen

A GranProtec™ hatóanyaga a deltametrin, a szintetikus piretroid IV. generációjának a tagja. A szintetikus piretroidok nagy hatékonyságú kontakt rovarölő hatóanyagok, amely a deltametrin esetében 2,5 – 7,5 gramm aktív hatóanyag/ha adagot jelent. Az állandó testhőmérsékletű (melegvérű) szervezetekre gyakorlatilag veszélytelen, mivel az idegpályákat védő hialinhüvely megakadályozza a hatóanyag kapcsolódását az idegmembránhoz, szemben a változó testhőmérsékletű rovarok, állatok (halak, rovarok, kétéltűek) idegrendszerével, ahol ez a védő „burok” hiányzik.

Az ingerületátadó (preszinaptikus) idegsejt véglemezében termelődő acetil-kolin az idegsejtek közötti résbe (szinapszis) kiürülve eljut az ingerületet fogadó (posztszinaptikus) sejt membránján elhelyezkedő receptorokhoz. A receptorokhoz kötődve az ideg ingerületnek megfelelően változásokat idéz elő a membrán-ioncsatornákban. Ezért megnő a sejtmembrán Na+-áteresztő képessége (permeábilitása). A deltamerin Na+ ioncsatornák áteresztőképességét blokkolja, folyamatos ideg ingerületet hoz létre, így a kártevő mozgása rendellenessé válik, majd elpusztul. A deltametrin mint idegméreg nem csak kontaktmódon fejti ki a hatását, hanem a gyomron keresztül felszívódva a kártevő központi- és perifériás idegrendszerét is lebénítja.

A GranProtec™ nagyon gyors, taglózó hatású készítmény. Eredményesen használható a gabonazsizsik (Sitophilus granarius), a rizszsizsik (Sitophilus oryzae), a rozsdabarna kis lisztbogár (Tribolium castaneum), az amerikai kis lisztbogár (Tribolium confusum), a gabonaálszú (Rhizopertha dominica), a fogasnyakú gabonabogár (Oryzaephilus surinamensis), a vörösbarna lapos-gabonabogár (Oryzaephilus surinamensis), a készlet- vagy kakaómoly (Ephestia elutella), a lisztmoly (Ephestia kuehniella), a rizsmoly (Corcyra cephalonica) és a mezei gabonamoly (Sitotroga cerealella) elleni védekezésre.

A GranProtec™ alkalmazásának előnyei:

  •  gyors kontakthatás
  • a kártevő gyomrán keresztül is felszívódik
  • a leggazdaságosabb megoldások egyike

A GranProtec™ felhasználható:

A betárolásra szánt tételeket legfeljebb egyszer lehet kezelni a készítménnyel.

A készítményt a tárolás tervezett időtartamától, továbbá a tárolási körülményektől függően kell adagolni. A 10 ml/t dózis egyenletes felvitellel, jó minőségű, tiszta, por és károsító mentes tárolóban, szakszerűen kezelt terményen 6-10 hónap hatástartamú. Az előbbiek hiányosságaiból eredően a hatástartam ennél rövidebb lehet, ezért a kezelt terményt a kezeléstől számított 3-4 hónap múlva ‒ s ettől kezdve az akkor tapasztalt növény-egészségügyi helyzetnek megfelelő gyakorisággal ‒ ellenőrizni kell. Az ismételt ellenőrzés különösen fontos akkor, ha a tárolt termény Tribolium fajokkal fertőzött.

A felhasználásra engedélyezett nagyobb adag (20 ml/t) hatástartama hosszabb, szakszerű felvitel és kiváló tárolási körülmények mellett megközelítően 1 év. A tárolt termény kártevő mentességét a kezelést követő 4-5. hónaptól kezdve rendszeresen ellenőrizni szükséges. A készítményt a betárolásnál a szállítószalagon futó, vagy a tárolás során a technológiai előírás szerint mozgatott terményre egyenletes elosztást biztosító módon – gyenge nyomású szórófejjel – 1000 ml/t permetlében kell kijuttatni.

A kezelés jól szellőző helyiségben történjen. A kezelést követően 1 napig tilos védőfelszerelés nélkül a kezelő helyiségbe, ill. a kezelt tételt tartalmazó raktárba belépni! Jól látható helyre figyelmeztető táblát/táblákat kell kihelyezni, amin fel kell tüntetni, hogy mikor jár le a munkaegészségügyi várakozási idő és pontosan melyik kezelő helyiségre, raktárra vonatkozik a belépési tilalom. Visszatérést megelőzően a kezelt terményt tartalmazó helyiséget ki kell szellőztetni!

A Granprotec® felhasználási engedélye
Kultúra Károsító A kijuttatáshoz szükséges A kezelés időpontja
 (fenológiai állapot szerint)
szer ml/to víz ml/to
mennyiség
Árpa, tritikále, rozs, zab,
kukorica, köles, cirok

Raktári kártevők

(Sitophilus granarius, S. oryzae, Tribolium spp., Rhyzopertha dominica, Oryzaephilus surinamensis, Cryptolestes ferrugineus, Ephestia spp., Corcyra cephalonica, Sitotroga cerealella)

10-20 ml/tonna szemtermés

1000 ml/tonna
szemtermés

mag
(BBCH 00)

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 1 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

Forgalmazási kategóriája: I

Kiszerelése: 0,25 liter; 0,5 liter; 1 liter; 5 liter; 10 liter; 20 liter.

Eltarthatósági ideje:  2 év

Egyéb szakmai ajánlás:

A készítmény a nemzetközi minőségi szabványnak megfelel, melyre a gyártó vállalat felelőssége is kiterjed. A raktározás és a felhasználás a hatáskörünkön kívül esik, ezért az ebből eredő károsodásért, hatáscsökkenésért vagy károkozásért felelősséget nem vállalunk!

Tilos a készítmény kiszerelése a gyártó illetve képviselőjének írásbeli hozzájárulása nélkül!

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Letöltések: