Almában gyümölcs ritkítására és gyümölcshullás megakadályozására

A Frooti® hatóanyaga az 1-naftil-ecetsav egy szintetikus auxin, amely a növényi hormonok (fitohormonok) csoportjába tartozik. A fitohormonok a növényi sejtek által szintetizált, jelátviteli funkciót betöltő szerves vegyületek. Olyan sejtek / szövetek / szervek közötti kommunikációt közvetítő anyagok, amelyek a képződésük helyén, vagy távolabbi szövetekbe transzportálódva hatást gyakorolnak a növények növekedésére, fejlődési folyamataira és a környezethez való alkalmazkodásukra. A hosszútávú transzportjuk a xilémen és a floemek keresztül egyarát létre jöhet. Az auxin sejtről-sejtre terjedve a vaszkuláris parenchimában irányítottan nagyobb távolságra is szállítódik.

Az 1-naftil-ecetsav, mint mesterséges auxin a gyökéren, a száron és levélen keresztül egyaránt felszívódhat. A hatás az alkalmazott koncentrációja / adagja határozza meg. Alacsony koncentrációban a gyökér képződést serkenti, még magasabb adagban a termés képződést fokozza, illetve a gyümölcs hullát csökkentti.

A Frooti® alkalmazásának előnyei:

  • fokozódik a gyümölcsök tápanyag ellátottsága, a gyümölcskötődés mértéke, nő a gyümölcsök mérete, javul a színük
  • egyenletesebb gyümölcsterhelést és egészségesebb növényállomány eredményez
  • jobb lesz a gyümölcs minősége és a tárolhatósága
  • mérsékli a fagyok terméscsökkentő hatását
  • gazdaságos a felhasználás

 

A Frooti® felhasználható:

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható fel!

A készítmény hatóanyaga az 1-naftil-ecetsav, szintetikusan előállított auxin hatású vegyület. Serkenti a sejtek megnyúlását, számos biológiai folyamatra hat, mint pl.: növénynövekedés, terméskötődés, termésfejlődés.

Alma kultúrában a készítmény felhasználható gyümölcsritkítás céljából a kultúra virágzásának végétől, a 10-20 mm-es gyümölcskezdemények kialakulásáig, valamint betakarítás előtti gyümölcshullás gátlás céljából, a gyümölcsök 2-3 cm-es nagyságától, a fajtára jellemző színeződés kialakulásáig.

A készítmény kijuttatását a permetezendő lombfal felületéhez (LFF) (l/m2) kell igazítani.

Dózisa gyümölcsritkítás esetén 0,14 l/10 000 m2 LFF, hullás gátlás esetén 0,15 l/10 000 m2 LFF.

Az 1,0 ha alapterületre vetített lombfal felület kiszámítása az alábbi képlet segítségével végezhető el:

kezelt lombfal felület (m2/ha) = 2 “×” kezelt korona magassága (m) “×” 10 000 (m2) / sorköz (m)

A permetlé készítésekor az 1,0 ha alapterületre szükséges szermennyiség kiszámítása pedig az alábbi képlet segítségével végezhető el:

készítmény mennyisége (l/ha) = lombfal felületre szükséges szermennyiség (l/10 000 m2) “×” kezelt lombfal felület (m2/ha) / 10 000 m2

Területegységre vetítve az egy vegetációs időszakban kijuttatott szer mennyisége nem haladhatja meg a 0,2 l/ha-t.

Nem szabad nedves növényállományt kezelni, illetve nem lehet kezelni, ha eső várható!

A készítményt 15 – 20 °C között, magas páratartalom mellett, főként délutáni, esti permetezéssel kell kijuttatni. A készítmény kijuttatásakor törekedni kell arra, hogy a permetlé a lombozat belsejében is megfelelő borítottságot érjen el.

 Egyes almafajták pl.: Golden Delicious, Royal Gala érzékenyebbek lehetnek a készítményre. Amennyiben nem ismert a fajta érzékenysége a kezelés előtt 10-14 nappal javasolt próbapermetezést végezni.

Légi kijuttatás nem engedélyezett.

A Frooti®  felhasználási engedélye

Kultúra Felhasználás

Dózis

 

(l/10 000 m2 LFF (lombfal felület)

és

l/ha)

 

Permetlé

 

(l/ha)

 

Kezelés ideje

 

(fenológiai állapot szerint)

Alma Gyümölcsritkítás

0,14 l/10000 m2 LFF

max 0,2 l/ha

1 000

Vrágzás vége,

teljes sziromhullás, gyümölcskezdemények 5 mm alatt

 

10-20 mm-es gyümölcskezdemények

(BBCH 69-72)

Betakarítás előtti gyümölcshullás gátlása

0,15 l/10000 m2 LFF

max 0,2 l/ha

1 000

A gyümölcsök 2-3 cm-es nagyságától

(dió nagyságtól)

 

fajtára jellemző színeződés kialakulásáig

(BBCH 74-85)

 

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Almában 7 nap

Forgalmazási kategóriája: II

Kiszerelése: 250 ml, 500 ml, 1 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter

Eltarthatósági ideje: 2 év

Egyéb szakmai ajánlás:

A permetezést lehetőleg apró cseppekkel (cseppátmérő 200-300 µ) végezzük, hogy a négyzetcentiméterenként cseppszám elérje az 50-70 db-ot.

A készítmény a nemzetközi minőségi szabványnak megfelel, melyre a gyártó vállalat felelőssége is kiterjed. A raktározás és a felhasználás a hatáskörünkön kívül esik, ezért az ebből eredő károsodásért, hatáscsökkenésért vagy károkozásért felelősséget nem vállalunk!

Tilos a készítmény kiszerelése a gyártó illetve képviselőjének írásbeli hozzájárulása nélkül.

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!