Az IPM termesztésben alkalmazható alap gombaölő permetezőszer, az alma, körte, birs, naspolya, szamóca és dísznövények varasodás elleni védelmére

A Scab® 80 WDG gombaölő permetezőszer hatóanyaga a kaptán, a ftálimidszármazékok (perklórmetil-merkapto-vegyületek) csoportjába tartozik. Az 1952-ben felfedezett hatóanyag triklór-metam-szulfonil csoportot tartalmaz (R-S-CCI3). Ez a „toxofor csoport” felelős a hatóanyag bejutásáért (lipofilitásáért) a korokozókba, illetve a hatáskifejtés helyén ebből keletkeznek a különböző toxikus vegyületek (tiofoszgén, karbonilszulfid, széndioxid, sósav).

A kórokozó sejtjeibe bejutott kaptan hatóanyag triklór-metam-szulfionil csoportja tiofoszgénné alakul, ezzel biztosítva az alapvető fungitoxikus hatását. Ezen kívül az energia előállításban és annak raktározásában szerepet játszó mitokindriumokban lévő enzimek tiol-csoportjának megkötésén, illetve a sejtlégzésének gátlásán keresztül fejti ki a hatását a növényt károsító gombákkal szemben.

Mivel a kaptán hatóanyag több ponton fejti ki a hatását, ezért a mai napig nem alakult vele szemben rezisztencia, sőt a felszívódó (szisztemikus) hatású gombaölő szerek kiváló rezisztenciatörő kombinációs partnere.

A kaptán hatóanyag egy kontakt hatású, széles hatásspektrummal rendelkező fungicid, amelyet elsődlegesen megelőző jelleggel, számos kuturában eredményesen alkalmazhatunk – a lisztharmat kivételével – például a varasodás, a peronoszpóra, a monília, a levélfoltosság elleni védekezésre.

A Scab® 80 WDG alkalmazásának előnyei:

  • alkalmazása esetén nem kell tartani a rezisztencia kialakulásától
  • serkenti a gyümölcs felületén a viaszréteg kialakulását, ennek az élettani hatásának köszönhetően a gyümölcsöt a tárolás alatt is védi
  • IPM technológiában alkalmazható
  • megtérülő befektetés

A Scab® 80 WDG felhasználható:

Előírt növényvédelmi technológia:

Almában és körtében a varasodás elleni kezeléseket az aszkospóra-szóródás időszakában, előrejelzésre alapozva preventív módon célszerű elkezdeni. A fertőzési nyomás függvényében a készítmény kijuttatása 7-10 naponként megismételhető. Járványveszélyes időszakban a nagyobb dózis kijuttatása indokolt.

Kiskultúrás felhasználások

Birsben és naspolyában a varasodás és egyéb gombás levélfoltosságok elleni kezeléseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű elkezdeni. A fertőzési nyomás függvényében a készítmény kijuttatása 10-14 naponként megismételhető. Járványveszélyes időszakban a nagyobb dózis kijuttatása indokolt.

Szamócában a termést károsító kórokozók elleni kezelést a virágnyílás előtt, megelőző jelleggel kell elvégezni. A fertőzésre kedvező körülmények között a kezeléseket a virágzásban a betegségek ellen ható eltérő hatóanyagú készítményekkel folytatni szükséges.

A dísznövény kultúrákban fellépő gombás betegségek elleni kezeléseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű elkezdeni. A fertőzési nyomás függvényében a készítmény kijuttatása 7-10 naponként megismételhető. Járványveszélyes időszakban a nagyobb dózis kijuttatása indokolt.

A készítmény 0,3-0,6%-os oldata felhasználható a hagymás és gumós dísznövények földalatti szaporító képleteinek közvetlenül (30 perccel) az ültetést megelőző bemártással történő felületi kezelésére.

A permetlé mennyiségét a megadott tartományon belül a permetezőgép típusától és a kezelendő lombfelület nagyságától függően kell megválasztani. A kijuttatás során törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is.

Mivel a készítmény növényi szelektivitását a felsorolt kiskultúrák többségénél nem vizsgálták, így a kezelések előtt (különös tekintettel a dísznövényekre) célszerű próbapermetezést végezni.

 Hatásmechanizmus:

A kaptán több hatáshelyű, kontakt hatóanyag (FRAC kód: M 04)

Légi kijuttatása nem engedélyezett

A Scab® 80 WDG felhasználási engedélye

Kultúra

Károsító

A kezelések
évenkénti maximális száma

Két kezelés közt eltelt minimális időtartam
(nap)

Dózis
(kg/ha)

 

Permetlé

(l/ha)

A kezelés ideje

(fenológiai állapot szerint)

Alma, körte

Varasodás

10

7

1,5-1,8

500 – 1000

Vegyesrügyek duzzadásától (BBCH 51)

Érés kezdetéig (BBCH 81)

Kiskultúrás felhasználások (1107/2009 EK rendelet 51-es cikke szerint)

A felhasználások nincsenek alátámasztva EPPO IV zónás biológiai hatékonysági és növény szelektivitási vizsgálatokkal

birs, naspolya

varasodás, gombás levélfoltosságok

4

10

1,5-1,8

500 – 1000

vegyesrügyek duzzadásától (BBCH 51) érés kezdetéig (BBCH 81)

szamóca

szürkepenész (botrítiszes betegség), kolletotrihumos betegség

2

7

1,9

400 – 1000

az első virágzatok megjelenésétől (BBCH 53) a sziromlabda állapotig (BBCH 59)

dísznövények

*hagymás és gumós fajok

levél és szárfoltosságok

3

10

1,2-1,9

500 – 1000

első levelek kiterülésétől (BBCH 11) a vegetációs időszak végéig (BBCH 99)

fuzáriumos betegség

1

0,3-0,6%(300-600 g/100 l víz)bemártás

nyugalmi állapot (BBHC 00)

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:

                                                                              almatertmésűek (alma, körte, birs): 28 nap

                                                                              birs, naspolya: 28 nap

                                                                              szamóca: 14 nap

                                                                              dísznövények: előírása nem szükséges

Forgalmazási kategóriája:  I.

Kiszerelése: 5 kg

Eltarthatósági ideje: 3 év

Egyéb szakmai ajánlás:

Az érési időszakban elvégzett 2 kezelés kedvező hatású a tárolási betegségek elleni védekezésben. A készítmény lisztharmat fertőzés esetén Difeno® 25 EC-vel kombinációban javasoljuk kijuttatni.

Nem keverhető erősen lúgos anyagokkal, mint kénpor, bordói keverék és olajokkal sem.

A tank-kombinációk készítésénél mindig javasolt az előzetes keverési próba elvégzése!

A permetezést lehetőleg apró cseppekkel (cseppátmérő 200-300 µ) végezzük, hogy a négyzetcentiméterenként cseppszám elérje az 50-70 db-ot.

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni!

Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Letöltések: