Elsodródáscsökkentő és hatásfokozó permetező adalékanyag

A Drop-Air elsodródásgátló,hatásfokozó permetező adalékanyag hatóanyaga sztirol-akrilát kopolimer, poliéterrel módosított trisziloxán és propilén-glikol.

A permetlébe – megfelelő koncentrációban – bekevert adalékanyag csökkenti az permetezés elsodródásának a veszélyét. A permetcseppek felületi feszültségének a csökkentésével pedig elősegíti a növényvédőszerek jobb tapadását és szétterülését a növények felületén. Ezzel fokozza az alkalmazott készítmény biológiai hatékonyságát, különösen szőrős vagy viaszos szárú/levelű növények esetében.

A Drop-Air felhasználható bármelyik kultúrában – szántóföldi, szőlő, gyümölcs, kertészeti, erdészeti, mezőgazdaságilag nem művelt területek – alkalmazott növényvédő szerek elsodródásgátlására és biológiai hatékonyságának fokozására.

A Drop-Air alkalmazásának előnyei:

  • minden kultúrában használható permetlé elsodródás gátlására
  • javítja a permetezés szórásképét
  • kiküszöböli a permetezési hibákat, mivel megnöveli a permetlé szétterülését
  • költségtakarékos megoldás

A Drop-Air felhasználható:

A készítmény a növényvédő szerek elsodródásának csökkentésére használható 0,1% koncentrációban légi- és földi permetezés esetén egyaránt.
A permetlé előkészítése a kijuttatásra kerülő növényvédő szer formulációjától függően eltérő.
Folyékony készítményeknél először a kijuttatáshoz szükséges vizet és a Drop-Air™ permetezőszer segédanyagot kell bekeverni, majd ehhez kell hozzáadni a szükséges növényvédő szert.
Por alakú formulációknál a permetlé elkészítése után kell hozzáadni a Drop-Air™ permetezőszer segédanyagot, majd alaposan elkeverni.
További segédanyag esetleges hozzáadása a permetléhez csak a Drop-Air™ permetezőszer segédanyag bekeverése után történjen.
Felhasználás előtt a készítményt homogenizálni kell, majd folyamatos, intenzív keveréssel vékony sugárban a vízhez, illetve permetléhez öntve kell bekeverni.

Légi kijuttatás: A felhasznált növényvédő szer engedélyokiratával összhangban.

A kezelések végrehajtása során a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésre vonatkozó 44/2005.(V.6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendeletben meghatározott előírásokat maradéktalanul be kell tartani!

A Drop-Air felhasználási engedélye
Kultúra Cél   Az utolsó kezelés
fenostádiuma  
  Koncentráció a
permetlében  
valamennyi
mezőgazdasági
kultúra
elsodródás csökkentése
földi és légi permetezésnél
A felhasznált
növényvédő szer
engedélyokiratával
összhangban.
0,1 %
(0,1 l/100 l permetlé)

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap, illetve a készítménnyel együtt alkalmazott növényvédő szer előírásai szerint.

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: 0 nap, illetve a készítménnyel együtt alkalmazott növényvédő szer előírásai szerint.

Forgalmazási kategóriája:  III

Kiszerelése:  1,0 liter

Eltarthatósági ideje:  3 év

Egyéb szakmai ajánlás: 

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Letöltések: