nicosh-4-sc

Gyomirtó permetezőszer takarmány kukoricában,
magról kelő egy- és kétszikű-, valamint évelő egyszikű gyomnövények ellen

A Nicosh® 4 SC gyomirtó permetezőszer hatóanyaga a nikoszulfuron, a szulfonilkarbamidok csoportjába tartozik. A nikoszulfuron a xilémben (a gyökértől a hajtások felé) és a floémben (a levelektől a gyökér felé) egyaránt mozog (transzlokálódik). Így 5,0 oC hőmérséklet felett a gyökéren- és levélen keresztül is képes elpusztítani a hatóanyagra érzékeny növényeket. A növény sejtjébe bejutva gátolja az aminosavak (ALS) bioszintézisét. Leállítja a sejtosztódást, a gyökérmerisztéma (osztódó szövet)- és a hajtásszövetek károsodnak, ezért a növény gyökér- és hajtás növekedése leáll, a levelek pedig elszíneződnek. A hatóanyag felvétele 1-2 óra alatt megtörténik, de a növény pusztulási folyamata (adagtól-, időjárástól-, hőmérséklettől-, talaj pH-tól függően) általában 7-17 napig tart.

A Nicosh® 4 SC-t posztemergensen a növények levelére kell kipermetezni. A kukorica növény 20 óra alatt lebontja a nikoszulfuront, viszont ugyanennyi idő alatt a fenyércirokban változatlan marad a gyomirtó szer mennyisége. A Nicosh® 4 SC hatására a gyomnövények levelein antociánosodás, sárgulás, nekrózis tünetei jelentkeznek, a hajtáscsúcs növekedésük pedig leáll. A talajra kipermetezett, vagy oda kerülő nikoszulfuron hatóanyag esetén a gyommagvak kicsíráznak, de az egyszikűeknél a koleoptil felnyílásakor, a kétszikűeknél pedig a két leveles állapotnál, leáll a sejtosztódásuk, amely később a teljes pusztulásukat eredményezi.

A hatóanyag a talajban nem perzisztens, mindössze 7-10 nap a felezési ideje, ezért a Nicosh® 4 SC alkalmazása esetén utóhatással (hatóanyag maradékkal) nem kell számolni.

A Nicosh® 4 SC-vel eredményesen védekezhetünk az egynyári egyszikű (pld. a kakaslábfű, a muharfélék), az évelő egyszikű (pld. fenyércirok), a magról kelő kétszikű (pld. disznóparéj, gombvirág, vadrepce, selyemmályva) és egyes évelő kétszikű (pld. mezei acat) gyomnövények ellen.

A Nicosh® 4 SC alkalmazásának előnyei:

 • rugalmas kijuttatás
 • gyökéren és levélen keresztül is felszívódik
 • széles hatásspektrum
 • kiváló biológiai hatás és szelektivitás
 • lebomlik a talajban, ezért nincs káros hatása az utóveteményre
 • költségtakarékos megoldás

A Nicosh® 4 SC felhasználható:

Kukoricában 3-7 leveles fejlettségű állományában kell kipermetezni, amikor a magról kelő egyszikűek 1-3 levelesek, az évelő egyszikűek átlagos magassága 15-25 cm. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre.

Önmagában 0,75-1,50 liter/ha dózisban, valamint újabb gyomkelési, kihajtási hullámot követően, osztott kezeléssel (a két kezelés között 8-10 napos eltéréssel) 1,00+0,50 vagy 0,75+0,75 liter/ha mennyiségben.

Erős fenyércirok (Sorghum halapense) fertőzés esetén, fejlett gyomnövények ellen (15-25 cm), amennyiben egyszeri kezeléssel alkalmazzuk 1,50 liter/ha dózisban javasolt kijuttatni.

Csapadékszegény időjárás, légköri aszály esetén az Effect® alkalmazása is szükséges.

Légi kijuttatása nem engedélyezett.

 

Kultúra

Károsító

A kijuttatáshoz szükséges

Az utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva)

szer (l/ha)

víz (l/ha)

mennyiség

Kukorica
(takarmány)
Magról kelő és évelő egyszkű gyomfajok, valamint magról kelő kétszikű gyomnövények

0,75 – 1,50

1,00 + 0,50
vagy
0,75 + 0,75

200 – 300

7 leveles állapot

(BBCH 17)

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Kukoricában (takarmány) az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges
Forgalmazási kategóriája: I
Kiszerelése: 5,0 liter
Eltarthatósági ideje: 3 év

Egyéb szakmai ajánlás:

A Nicosh® 4 SC-vel a magról kelő egyszikű gyomnövények ellen minimum 0,75 liter/ha adagban, az évelő egyszikűek ellen (pld. fenyércirok) 1,50 liter/ha adagban, a magról kelő kétszikű gyomnövények ellen minimum 1,25 liter/ha adagban, még az évelő kétszikű kétszikű gyomnövények ellen (pl.: mezei acat) 1,50 liter/ha adagban kell védekezni.

A kukorica kelés utáni (poszt-emergens) gyomirtásánál a permetezés időzítésénél mindig a gyomnövények fejlettségére figyeljünk, az optimális/javasolt időpont, amikor a magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 leveles fejlettségűek, az évelő egyszikűek 10-20 cm-esek, a kétszikű gyomnövények, pedig 2-4 leveles fejlettségűek.

Ha a területen erős magról kelő kétszikű gyomnövény ferzőzés is van/várható, akkor Nicosh® 4 SC-t és Dicash® 480 SL-t a Successor® T-vel kombinációban juttassuk ki poszt-emergensen és késői poszt-emergensen. Ezzel biztosítani tudjuk a talajon keresztüli tartamhatását is a kezelésnek.

Ha a területen évelő kétszikű gyomnövények is előfordulnak, akkor a Dicash® 480 SL – el együtt alkalmazzuk a Nicosh® 4 SC-t, vagy a Nicosh® 4 SC és a Successor® T kombinációját, figyelemmel a kukorica fenológiai állapotára.

Ha a kukoricatáblában a kétszíkű gyomnövények mellett az egyszikű gyomnövények közül a köles félék jelentek meg, várjunk a permetezéssel a tömeges kelésükig és ekkor a Nicosh® 4 SC 1,25 l/ha + Dicash® 480 SL 0,5 l/ha kombinációjával végezzük el a permetezést.

A készítmény és kombinációinak a biológiai hatékonysága fokozható az Effect® adalékanyag hozzáadásával.
Permetlé készítése Effect®  alkalmazása esetén:

 1. Töltsük fel a permetezőtartályt vízzel 2/3 részig
 2. Indítsuk el a hidraulikus vagy mechanikus kevertetését
 3. Adjuk hozzá az Effect® hatásfokozó, elsodródásgátló permetező adalékanyagot
 4. Folyamatos kevertetés mellett öntsük be a Nicosh® 4 SC-t a tartályba
 5. Engedjük tele a tartályt és folytassuk a permetlé kevertetését

A permetezést közepes cseppmérettel (400-500 µ) végezzük, lehetőleg a kukorica 3-5 leveles fejlettségi állapota között.

Csapadékos időjárási körülmények között, ha a Nicosh® 4 SC alkalmazási adagja 1,25 – 1,50 l/ha között van, az Effect® alkalmazását nem javasoljuk, helyette a Silico™ használátát ajánjuk.

Javasolható kiegészítő készítményeink:

Takarmánykukoricában:
Sharpen® 330 EC 4,0-5,0 l/ha vetés után kelés előtt, illetve 3,0 – 4,0 liter/ha korai poszt-emergensen
Dicash® 480 SL 0,5 – 0,6 liter/ha korai és késői poszt-emergensen
Successor® T 3,0 liter/ha vetés után kelés előtt, illetve 2,0 – 3,0 liter/ha korai poszt- és poszt-emergensen, valamint 1,0 liter/ha késői poszt-emergensen
Sharpen Gold tecnológia

Csomag ajánlatunk: Kukorica Eco Plusz™ a gazdaságos kukoricatermesztéshez

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Letöltések: