A Jadekét különböző hatásmechanizmusú gombaölő hatóanyag, a protiokonazol és a tebukonazol gyári kombinációja.
A tebukonazol, az új generációs triazolok (DIM fungicidek) csoportjába tartozik. A kipermetezését követően a hatóanyag felszívódik a növénybe és belülről védi meg a kórokozó támadásával szemben. Két ponton gátolja a gomba ergoszterol bioszintézisét és ezzel akadályozza a hifa képződését. Így táplálék hiányában a gomba elpusztul. Széles fungicid hatással rendelkezik.

A protiokonazol új, szisztemikus hatóanyag, DMI-hatású szisztemikus triazol fungicidek csoportjából. A szterolok elővegyületei közül a lanoszterol, vagy a 2,4-Me-di-H-lanoszterol demetilációját gátolja. A protiokonazolnak hosszú preventív (megelőző) hatása van, de kuratív (gyógyító) és eradikatív (gátló) hatása is jó. Hosszú hatástartama a kezelt növényekre kifejtett kedvező élettani hatásokkal párosul, valódi „termésfungicid”-nak tekinthető a protiokonazol hatóanyag. Meglehetősen széles hatásspektrumú, kalászosokban gyakorlatilag valamennyi betegség ellen hatékony. A feljövőben lévő szeptóriás levélfoltosság és a kalászfuzáriózis ellen is kiemelkedő biológiai hatékonyságú. A nemzetközi szakirodalom alapján napjaink legjobb kalászfuzáriózis elleni hatóanyaga.

A Jade™– ban lévő két hatóanyag szinergista (egymást erősítő) hatása jól érvényesül. A tebukonazol gyors kezdeti és gyógyító hatása, a protiokonazol hosszú hatástartamával egészül ki a készítményben. Így a Jade™a kiváló Fusarium elleni hatása mellett, valamennyi fontos levél- és kalászbetegség ellen eredményesen alkalmazható.

A Jade™ alkalmazásának előnyei:

 • eredményesen használható a búza összes betegsége ellen
 • kiemelkedő hatékonyság a fuzáriumos fertőzés és mikotoxin képződés ellen
 • kiváló minőségjavító és termésfokozó hatás
 • széles hatásspektrumú kombináció
 • kiváló esőállósággal és hosszú hatástartammal rendelkezik
 • megelőző, védő- és gyógyító hatásának köszönhetően több és jobb minőségű termést eredményez
 • biztosan megtérülő befektetés

A Jade™ felhasználható:

Kalászosokban (búza, tritikálé, rozs, árpa és zab) levélfoltosságok, lisztharmat és rozsdák ellen a permetezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor, általában a szárnövekedés kezdetén javasolt megkezdeni és a fertőzési veszélyhelyzettől függően 2-3 hét múlva megismételni. Szeptóriás pelyvafoltosság ellen a kalász és a felső levélemelet védelme érdekében szintén megelőző jelleggel, a zászlóslevél megjelenésétől teljes virágzásig célszerű a permetezés elvégzése. Kalászfuzáriózis ellen a készítménnyel végzett kezelést a nagyobb dózis kijuttatásával, a virágzás kezdetén javasolt végrehajtani, törekedve a kalászok egyenletes permetlé fedettségére.

A szemfoltbetegség okozta kártétel mérséklésére a szárbaindulás kezdete és a kétszárcsomós állapot között elvégzett permetezés javasolható.
Őszi káposztarepcében gombás betegségek ellen a készítményt megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell kijuttatni. Leptoszfériás betegség ellen az őszi kijuttatás javasolt az első tünetek megjelenésekor. A fertőzési veszélyhelyzettől függően a kezelés késő ősszel, kora tavasszal megismételhető. A pirenopezizás betegség ellen szintén a készítmény őszi kijuttatása javasolható. A fertőzési veszély további fennállásakor a kezelés kora tavaszi megismétlése szükségessé válhat a szárbaindulás kezdetekor. A szklerotíniás betegség elleni permetezést a virágzás első felében indokolt elvégezni.

A készítményt rezisztencia megelőző technológiával kell kijuttatni. Az egymást követő kezeléseket eltérő hatásmechanizmusú készítményekkel, szerrotációban szükséges végrehajtani.

Hatásmechanizmus:
A protiokonazol és a tebukonazol ergoszterol bioszintézis gátló, felszívódó hatóanyagok (FRAC kód 3).

Légi kijuttatása nem engedélyezett

A Jade™ felhasználási engedélye

Kultúra

Károsító

A kijuttatáshoz szükséges

Az kezelés időpontja

szer (l/ha)

víz (l/ha)

 

mennyiség

(fenológiához viszonyítva)

Búza (őszi, tavaszi), tritikálé, rozs Lisztharmat,
levél- és sárgarozsda
szeptóriás és pirenofórás levélfoltosság,
szeptóriás pelyvafoltosság,
kalászfuzáriózis,
szemfoltbetegség,
rinhospóriumos levélfoltosság

0,75-1,0

200-300

szárbaindulástól (BBCH 30) – virágzás végéig (BBCH 69)

Árpa (őszi, tavaszi) Lisztharmat,
levél- és sárgarozsda,
pirenofórás és rinhospóriumos levélfoltosság,
szemfoltbetegség

0,75-1,0

200-300

szárbaindulástól (BBCH 30) – virágzás kezdetéig (BBCH 61)

Zab Koronás rozsda,
szemfoltbetegség

0,75-1,0

200-300

szárbaindulástól (BBCH 30) – virágzás kezdetéig (BBCH 61)

Őszi káposztarepce Leptoszférás (fómás) betegség,
szklerotíniás betegség,
pirenopezizás levélfoltosság

1,0

200-300

4 leveles állapottól (BBCH 14) –
50%-os virágzásig a fővirágzaton (BBCH 65)

Kezelések maximális száma: 2

Két kezelés közt eltelt minimális időtartam: 14 nap

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:
Kalászosokban (őszi- és tavaszi búza, őszi- és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikále) 35 nap
Őszi káposztarepcében 56 nap

Forgalmazási kategóriája: I

Kiszerelése: 5,0 l

Eltarthatósági ideje: 3 év

Egyéb szakmai ajánlás:

A Jade™ felhasználását elsősorban a második kezeléskor javasoljuk, a kalász- és késői levélbetegségek ellen, melynek optimális időpontja a búzavirágzás kezdete és közepe közötti időszak.

A jobb fedettség és a biológia hatékonyság fokozása érdekében használjuk a Silico™ felületi feszültséget csökkentő adalékanyagot.
 
Permetlé készítése Silico™ alkalmazása esetén:

 1. Töltsük fel a permetezőtartályt vízzel 2/3 részig
 2. Indítsuk el a hidraulikus vagy mechanikus kevertetését
 3. Fokozatosan öntsük bele a Jade™ -t a tartályba
 4. Engedjük tele a tartályt és folytassuk a kevertetését
 5. Csökkentsük a permetlé hidraulikus vagy mechanikus kevertetésének mértékét
 6. Adjuk hozzá a Silico™ szükséges mennyiségét és lassú kevertetés mellett gondosan homogenizáljuk a permetlevet
 7. A permetezés ideje alatt csak a legszükségesebb utókevertetését végezzük
 8. Teljesen ürítsük ki a permetlétartályt, mielőtt az újabb bekeverését elkezdenénk
 9. Szükség esetén alkalmazzunk habzásgátló készítményt
 10. A munka végeztével mossuk ki a permetező tartályunkat és az egész permetező rendszert mosassuk át

A tank-kombinaciók készítésénél mindig javasolt az előzetes keverési próba elvégzése!

A permetezést lehetőleg apró cseppekkel (cseppátmérő 200-300 µ) végezzük, hogy a négyzetcentiméterenként cseppszám elérje az 50-70 db-ot. A Silico™ felületi feszültség csökkentő készítmény alkalmazása esetén teljes permetlé-fedettséget érhetünk el.

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!